Meist

Euroopa ajalooliste kuurortlinnade liit (EHTTA) on liikmesorganisatsioon, mis esindab ajaloolisi kuurortlinnu Euroopas.

2010. aastal sertifitseeris Euroopa Nõukogu kultuuriradade programmi raames Euroopa ajalooliste kuurortlinnade raja.

EHTTA asutati 2009. aastal Brüsselis Belgias. Esialgu kuulus sinna kuus asutajalinna: Acqui Terme (Itaalia), Bath (Ühendkuningriik), Ourense (Hispaania), Salsomaggiore Terme (Itaalia), Spa (Belgia) ja Vichy (Prantsusmaa). Paljud asutajalinnad osalesid ka liidule eelnenud kolmeaastases koostööprojektis „Thermae Europae“ (programmi „Kultuur 2000“ raames). Selle projekti eesmärk oli Euroopa kuurordipärandi väärtustamine ja säilitamine. Projekti lõppedes otsustati nende eesmärkide saavutamiseks luua püsiv võrgustik.

Nii loodigi Euroopa kuurortlinnade kunsti- ja kultuuripärandi kaitsmiseks ja korrastamiseks mittetulundusühing EHTTA. 2010. aastal lisas Euroopa Nõukogu kuurortlinnade võrgustiku Euroopa kultuuriradade hulka, mida on kokku üle 30.

Esialgu kuuest asutajalinnast koosnev EHTTA on laienenud hästi töötavaks mittetulundusühinguks, kuhu kuulub üle 50 liikme 17 riigist.


EHTTA ühendab rikka ajaloo- ja kultuuripärandiga linnu ja piirkondi, kus kasutatakse tervise ja heaolu edendamiseks mineraalvett.

 
 
39

Aktiivsed liikmed

12

Assotsieerunud liikmed

2010

Ajalooliste kuurortlinnade rada Euroopa Nõukogu kultuuriradade

 

MEIE EESMÄRGID

Kinnistada koostööd Euroopa kuurortlinnade vahelarendades kogemuste jagamist ja hea tava järgimist kohalike juhtorganite ning kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvirühmade vahel.
Suurendada teadlikkust Euroopa kuurortlinnade erilisusest ja vajadusest neid kaitsta. Selleks edendame Euroopa tasandil teadlikkust liidust Euroopa asutuste ja organisatsioonide kaasabil.
Korrastada ja kaitsta kuurortide arhitektuuri- ja kunstipärandit.Selleks edendame kuurortide arengupõhimõtteid, et nende majanduslik areng oleks jätkusuutlik.
Soodustada, edendada ja arendada uurimuste, analüüside läbi viimist ning statistika kogumist spaasektoris ,keskendudes eelkõige ajaloo- ja kunstipärandile ning mitmesugustele kultuurilistele ja õiguslikele aspektidele, mis seda mõjutavad.
Arendada Euroopa turismitooteid ja tutvustada neid rahvusvahelisel turul et edendada kuurortlinnade majanduslikku olukorda.

Euroopa Nõukogu kultuurirajad

Euroopa ajalooliste kuurortlinnade rada kuulub Euroopa Nõukogu sertifitseeritud 38 kultuuriraja hulka. Igal rajal on oma teema, millega väärtustatakse Euroopa kultuuripärandi olulisi tahke.

The Euroopa Nõukogu asutas kultuuriradade programmi 1987.aastal, mil esimeseks rajaks sai Santiago de Compostela palverännuteekond. See on tõenäoliselt Euroopa kõige tuntum palverännutee, mis valiti Euroopa ühendatuse ja identiteedi sümboliks. Tee sümboliseerib Euroopat, mis on rajatud eri rahvusest, erineva tausta ja uskumustega inimeste ühisele ajaloole. Sellest ajast saati on kultuuriradadega liitunud Euroopa eri rajad ja teemavõrgustikud. Programm on üle kolmekümne aasta edendanud kultuuriväärtuste arengut, ergutanud kultuuriturismi ja majanduskasvu.

2010. aastal arvati resolutsiooniga CM/Res (2007)12 Euroopa ajalooliste kuurortlinnade rada Euroopa Nõukogu kultuuriradade hulka. See sertifikaat kinnitab Euroopa kuurortlinnade traditsiooni ainulaadsust ning nende linnade panust maailmajao ajalukku ja identiteeti. Alates sellest on EHTTA seda alalist Euroopa võrgustikku, mis on pühendunud kuurortlinnade arendamisele, nende pärandi kaitsele ja ühisele teadmiste jagamisele, hallanud. .

Euroopa Nõukogu kultuuriradade programmis osalemine on EHTTA-le ja selle liikmetele ülioluline, kuna tänu sellele ollakse ühenduses pea 40 teise temaatilise kultuurirajaga. See on piisavalt suur platvorm, et taotleda toetusi kuurortlinnade hoidmise ja väärtustamise jaoks.

LIIKMESUS

Aktiivsed liikmed


Piirkonnad, mis vastavad kuurortlinna rangele määratlusele ja peavad täitma EHTTA kuurortlinna nõudeid.

Assotsieerunud liikmed


Ühendused või piirkonnad, mis on pühendunud EHTTA ja Euroopa kultuuriradade eesmärkide edendamisele.

Rahvusvahelised liikmed


Väljaspool Euroopat asuvad linnad, millel on ajalooline suhe Euroopa kuurortlinnade pärandiga.

NÕUDED LIIKMETELE

  • Piirkond või linn peab asuma riigis, mis kuulub Euroopa Nõukogusse.

  • Kuurortlinna spaategevuse ajalugu peab ulatuma 19. sajandini või kaugemale.

  • Piirkonnas on aktiivne mineraalveeallikas, mida kasutatakse kuurordi keskuses suplemiseks või joogivee saamiseks.

  • Piirkonnas on kultuuriürituste traditsioon ning nende korraldamiseks on olemas taristu, näiteks teatrid, kontserdisaalid, kasiinod ja vabaõhulavad.

  • Piirkond peab pakkuma kvaliteetset majutusteenust ning seal peavad olema vajalikud ehitised termaalprotseduurideks

  • Piirkonnas peab olema tõendeid kuurortide arhitektuuripärandist, mis ulatub vähemalt 19. sajandini. Samuti peab piirkonnas olema ajaloolisi ehitisi, mida kasutati mineraalveeprotseduurideks.

 

ÜHINE MEIE LIIDUGA