Naši ciljevi

Naši ciljevi

Ojačati suradnju između europskih termalnih gradova na transnacionalnim razinama, promičući razmjenu iskustava i dobrih praksi između uprava i / ili lokalnih kulturnih, socijalnih ili ekonomskih dionika.
Promicati mrežu na europskoj razini, u uskoj suradnji s europskim institucijama i uz potporu europskih programa, podići svijest o specifičnosti europskih lječilišnih gradova i potrebama za njihovim očuvanjem
Unaprijediti i zaštititi arhitektonsku i umjetničku termalnu baštinu, promičući njezinu integraciju u razvojne politike lječilišnih gradova, pomičući svoj održivi gospodarski razvoj
Potaknuti, promovirati i razvijati istraživanja, analize, studije i statistike unutar lječilišnog sektora ,usredotočujući se prvenstveno na povijest i umjetničku baštinu, kulturne i pravne aspekte povezane s tim.
Razviti europski turistički proizvod komercijaliziran na međunarodnoj razini (koji bi mogao donijeti ekonomsku korist termalnim gradovima).