O nama

Europska udruga povijesnih termalnih gradova (EHTTA) je organizacija koja zastupa povijesne termalne gradove u cijeloj Europi. Od 2010. godine Udruga je certificirana od strane Vijeća Europe za upravljanje Europskom rutom povijesnih termalnih gradova, kao dio programa Kulturnih ruta.

EHTTA-u je osnovalo šest članova - Acqui Terme (Italija), Bath (Velika Britanija), Ourense (Španjolska), Terme Salsomaggiore (Italija), Spa (Belgija) i Vichy (Francuska) 2009. godine u Briselu (Belgija). Većina od navedenih gradova bili su uključeni u trogodišnji projekt suradnje „Thermae Europae“ (Program „Kultura 2000“), čiji je cilj bio valorizacija i očuvanje termalne kulturne baštine u Europi i željeli su nastaviti zajednički rad osnivanjem stalne mreža.

Kao rezultat toga, EHTTA je osnovana kao neprofitna udruga utemeljena na potrebi poticanja zaštite i poboljšanja termalne, umjetničke i kulturne baštine u cijeloj Europi. Godine 2010. EHTTA je certificirana od strane Vijeće Europe kao Europska kulturna ruta, jedna od preko 30 ruta diljem Europe.

EHTTA je od svojih šest članova utemeljitelja prerasla u zdravo neprofitno udruženje, mrežu od 50 članova u 18 zemalja.


Članovi su gradovi i teritoriji koji imaju bogatu povijesnu i kulturnu baštinu i koriste svoje termalne mineralne vode za zdravlje i dobrobit.

 
 
37

Active members

12

Associate Members

2010

Certification of our Cultural Route

 

ČLANSTVO

Aktivni članovi


Općine koje spadaju u strogu definiciju lječilišta. Moraju udovoljavati kriterijima EHTTA-e criteria

Pridružene članice


Udruženja ili regije koje su se obavezale biti članovi radi postizanja ciljeva EHTTA-e i Kulturne rute.

Međunarodni članovi


Rezervirano za termalne gradove izvan Europe koji mogu dokazati povijesni odnos s europskom termalnom baštinom

KRITERIJI

  • Biti unutar zemlje koja je članica Vijeća Europe.

  • Destinacija mora imati povijest postojanja kao termalno lječilište iz 19. stoljeća ili prije.

  • Imati aktivni izvor vode koji se koristi za kupanje ili piće kao dio termalnog centra/lječilišta.

  • Imati tradiciju kulturnih događanja i povezane infrastrukture: kazališta, koncertne dvorane, kockarnice, tribine.

  • Ponudu kvalitetnog smještaja sa specifičnim sadržajima posvećenim termalnim aktivnostima.

  • Destinacija mora imati termalnu arhitektonsku baštinu koja datira barem iz 19. stoljeća i da su građevine povezane s balneoterapijom klasificirane kao povijesni spomenici.

 

PRIDRUŽITE SE NAŠOJ UDRUZI DANAS