ჩვენს შესახებ

Tევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების ასოციაცია არის წევრობის ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს ისტორიულ თერმულ საკურორტო ქალაქებს მთელს ევროპაში.

2010 წლიდან მას ევროსაბჭოს მიერ დამოწმებული აქვს ისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტის მართვა, კულტურული მარშრუტების პროგრამის ფარგლებში.

ეითქა დაარსდა 2009 წელს ბრიუსელში (ბელგია) ექვსი დამფუძნებელი წევრისგან: Acqui Terme (იტალია), Bath (გაერთიანებული სამეფო), Ourense (ესპანეთი), Salsomaggiore Terme (იტალია), Spa (ბელგია) და Vichy (საფრანგეთი). ამ ქალაქებიდან ბევრი მონაწილეობდა სამწლიანი თანამშრომლობის პროექტში "Thermae Europae" („კულტურა 2000“ პროგრამა), რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპაში თერმული კულტურული მემკვიდრეობის გაღრმავებას და კონსერვაციას და სურთ გააგრძელონ ერთად მუშაობა მუდმივი ქსელის შექმნით.

შედეგად, ეითქა დაარსდა როგორც არაკომერციული ასოციაცია, რომელიც ეფუძნება მთელ ევროპაში თერმული, მხატვრული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და გაძლიერებას. 2010 წელს იგი დამოწმდა ევროპის საბჭოს მიერ, როგორც ევროპული კულტურული მარშრუტი, 30-დან ერთ-ერთი ევროპაში.

ეითქა გაიზარდა 6 დამფუძნებელი წევრიდან წარმატებულ არაკომერციულ ასოციაციად, 17 ქვეყანაში 50 წევრის ქსელით. ქალაქები და ტერიტორიები, რომლებსაც აქვთ მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა და იყენებენ თავიანთ თერმული მინერალურ წყლებს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის.

 
 
39

აქტიური წევრები

12

ასოცირებული წევრები

 

ჩვენი მიზნები

გაძლიერდეს ევროპის თერმულ ქალაქებს შორის თანამშრომლობა ტრანსნაციონალურ დონეზე, ხელი შეუწყოს გაცვლითი გამოცდილებისა და კარგი პრაქტიკის გამოყენებას ადმინისტრაციებს ან/და ადგილობრივ კულტურულ, სოციალურ ან ეკონომიკურ დაინტერესებულ მხარეებს შორის.
ქსელის პოპულარიზაცია ევროპულ დონეზე, ევროპულ ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ევროპული პროგრამების მხარდაჭერით, ცნობიერების ამაღლება ევროპული საკურორტო ქალაქების სპეციფიკისა და მისი შენარჩუნების საჭიროებების შესახებ.
3 არქიტექტურული და სახელოვნებო საკურორტო მემკვიდრეობის გაძლიერება და დაცვა , მისი ინტეგრაციის ხელშეწყობა საკურორტო ქალაქების განვითარების პოლიტიკაში, მისი მდგრადი ეკონომიკური განვითარების წახალისების მიზნით.
საკურორტო სექტორში კვლევების, ანალიზების, კვლევებისა და სტატისტიკის წახალისება განვითარების მიზნით, პირველ რიგში, ყურადღება გამახვილდეს ისტორიასა და მხატვრულ მემკვიდრეობაზე, მასთან დაკავშირებული კულტურული და სამართლებრივი ასპექტებით.
საერთაშორისო დონეზე კომერციალიზებული ევროპული ტურისტული პროდუქტის შემუშავება (თერმული ქალაქებისათვის ეკონომიკური სარგებლის მოტანის მიზნით).

ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტი

Theისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტი არის ევროპის საბჭოს მიერ სერთიფიცირებული 38-ზე მეტი მარშრუტიდან ერთ-ერთი, რომელიც დაფუძნებულია თემებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობისთვის.

კულტურული მარშრუტების პროგრამა ევროსაბჭომ 1987 წელს წამოიწყო, სანტიაგო დე კომპოსტელას მარშრუტით, ალბათ ევროპის ყველაზე ცნობილი პილიგრიმული მარშრუტით, რომელიც აირჩიეს ევროპული გაერთიანებისა და იდენტურობის სიმბოლოდ, ფორმირებული ისე როგორიც ევროპა "სხვადასხვა ისტორიის, ფენის, ეროვნებისა და რწმენის მქონე ადამიანებს შორის გაცვლისა და შეხვედრების საერთო ისტორიაზე”. მას შემდეგ პროგრამას შეუერთდა სხვადასხვა მარშრუტები და თემატური ქსელები - რაც 3 ათწლეულზე მეტია ხელს უწყობს ღირებულებების გაღრმავებას კულტურის საშუალებით, კულტურული ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარებას.

I 2010 წელს ისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტი ოფიციალურად იქნა დამტკიცებული, როგორც ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტი, რეზოლუციის CM/Res (2007)12 შესაბამისად. ამ სერტიფიკაციის მინიჭებით, ზემდგომმა ინსტიტუტმა დაადასტურა ევროპის თერმული ტრადიციის მნიშვნელობა და ორიგინალურობა და მისი წვლილი კონტინენტის ისტორიასა და იდენტურობაში. მას შემდეგ ეითქა-ს მართავს ეს მუდმივი ევროპული ქსელი, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს საკურორტო ქალაქების ინტეგრირებულ განვითარებას და მათი მემკვიდრეობის დაცვას.

ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტის პროგრამის მონაწილეობა ეითქა-სა და მისი წევრებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან ის საშუალებას იძლევა მიიღონ საერთო გამოცდილება თითქმის 40 ევროპულ თემატურ კულტურულ მარშრუტზე და ქმნის პლატფორმას დაფინანსების წყაროსათვის.

წევრობა

აქტიური წევრები


მუნიციპალიტეტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ თერმული ქალაქების მკაცრ განმარტებას. ისინი უნდა შეესაბამებოდეს ეითქა-ს კრიტერიუმებს.

ასოცირებული წევრები


ასოციაციები ან რეგიონები, რომლებიც ვალდებულებას იღებენ ეითქა-ს და კულტურული მარშრუტის მიზნების მიღწევაში.

საერთაშორისო წევრები


განკუთვნილია ევროპის გარეთ თერმული ქალაქებისათვის, რომელსაც შეუძლია ისტორიული კავშირის დასაბუთება ევროპულ თერმული მემკვიდრეობასთან.

კრიტერიუმები

  • მდებარეობა ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყანაში.

  • თერმული საკურორტო ქალაქის ისტორია, რომელიც დათარიღებულია 19-ე საუკუნემდე ან ადრე.

  • წყლის აქტიური წყარო, რომელიც გამოიყენება აბაზანის მისაღებად ან დასალევად, როგორც თერმული ცენტრის ნაწილი.

  • კულტურული ღონისძიებებისა და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის ტრადიციები: თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, კაზინოები და სხვ.

  • მაღალი ხარისხის საცხოვრებელი და საკურორტო მომსახურებას გაწევა.

  • თერმული არქიტექტურული მემკვიდრეობა, რომელიც თარიღდება მე-19 საუკუნით, ბალნეოთერაპიასთან დაკავშირებული შენობებით, კლასიფიცირებული როგორც ისტორიული ძეგლები.

 

შემოუერთდი ჩვენს ასოციაციას დღეს