O nas

Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych (EHTTA) jest organizacją członkowską reprezentującą historyczne miasta termalne z całej Europy.

Od 2010 roku stowarzyszenie jest certyfikowane przez Radę Europy do zarządzania Europejskim Szlakiem Historycznych Miast Termalnych, w ramach programu Szlaków Kulturowych.

Stowarzyszenie EHTTA zostało założone w 2009 roku w Brukseli (Belgia) przez sześciu członków założycieli - Acqui Terme (Włochy), Bath (Wielka Brytania), Ourense (Hiszpania), Salsomaggiore Terme (Włochy), Spa (Belgia) i Vichy (Francja). Większość z tych miast było zaangażowanych w trzyletni projekt współpracy „Thermae Europae” (program Kultura 2000), mający na celu waloryzację i zachowanie termalnego dziedzictwa kulturowego w Europie i chciało kontynuować współpracę, ustanawiając stałą sieć.

W rezultacie EHTTA zostało utworzone jako stowarzyszenie non-profit, oparte na potrzebie wspierania ochrony i ulepszania dziedzictwa termalnego, artystycznego i kulturowego na obszarze całej Europy. W 2010 r. został certyfikowany przez Radę Europy Europejski Szlak Kulturowy, stanowiąc tym samym jeden z ponad 38 takich szlaków w Europie.

EHTTA wywodzi się od 6 członków-założycieli w prężne stowarzyszenie non-profit, tworzące sieć 50 członków w 17 krajach.


Tworzą je miasta i regiony, które mają bogate dziedzictwo historyczne, kulturowe i wykorzystują swoje termalne wody mineralne dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

 
 
39

Aktywni członkowie

12

Członkowie stowarzyszenia

2010

Oficjalnie zatwierdzony jako Szlak Kulturowy Rady Europy

 

NASZE CELE

Wzmocnienie współpracy między miastami termalnymi w Europie na poziomie ponadnarodowym, promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między administracjami i/lub lokalnymi zainteresowanymi podmiotami kulturalnymi, społecznymi lub gospodarczymi.
Promowanie sieci na poziomie europejskim, w ścisłej współpracy z instytucjami europejskimi i przy wsparciu programów europejskich, w celu podniesienia świadomości na temat specyfiki europejskich miast uzdrowiskowych i potrzeb ich zachowania.
Wzmocnienie i ochrona dziedzictwa architektonicznego i artystycznego uzdrowisk, , promocja integracji z polityką rozwoju miast uzdrowiskowych w kierunku ich zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Aktywizacja, promocja i rozwijanie badań, analiz, statystyk i działań w sektorze lecznictwa uzdrowiskowego, skoncentrowane przede wszystkim na historii i dziedzictwie artystycznym oraz związanych z tym aspektach kulturowych i prawnych.
Opracowanie europejskiego produktu turystycznego , komercjalizowanego na poziomie międzynarodowym (który może przynieść korzyści ekonomiczne miastom i regionom termalnym).

Szlak Kulturowy Rady Europy

The Europejski Szlak Historycznych Miast Termalnych jest jedną z ponad 38 tras certyfikowanych przez Radę Europy - wszystkie trasy są oparte na tematach ważnych dla dziedzictwa kulturowego Europy.

Program Szlaków Kulturowych został zainicjowany przez Radę Europy w 1987 r. Szlakiem Santiago de Compostela, być może najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym w Europie, wybranym jako symbol europejskiego zjednoczenia i tożsamości, zbudowanym tak jak Europa - „na wspólnej historii wymiany i spotkania między ludźmi z różnych środowisk, narodowości i przekonań”. Od tego czasu do programu włączone zostały ścieżki liniowe i sieci tematyczne – już ponad 3 dekady promują wartości poprzez kulturę, przyczyniając się do turystyki kulturalnej i rozwoju gospodarczego.

W 2010 r. Europejski Szlak Historycznych Miast Termalnych został oficjalnie zatwierdzony jako Szlak Kulturowy Rady Europy, zgodnie z rezolucją CM / Res (2007) 12. Ta ponadnarodowa instytucja, udzielając tego certyfikatu, uznała wartość i wyjątkowość tradycji termalnej Europy oraz jej wkładu w historię i tożsamość kontynentu. Od tego czasu EHTTA zarządza stałą siecią europejską, której celem jest wspieranie zintegrowanego rozwoju miast uzdrowiskowych i ochrona ich dziedzictwa.

Bycie częścią Programu Szlaku Kulturowego Rady Europy jest niezwykle ważne dla EHTTA i jej członków, ponieważ umożliwia dostęp do współdzielenia doświadczeń z prawie 40 innymi europejskimi tematycznymi szlakami kulturowymi i stanowi platformę do ubiegania się o źródła finansowania.

CZŁONKOSTWO

Aktywni członkowie


Gminy objęte ścisłą definicją miejscowości uzdrowiskowych. Muszą spełniać kryteria EHTTA.

Członkowie stowarzyszenia


Stowarzyszenia lub regiony, które zobowiązują się do realizacji celów EHTTA i Szlaku Kulturowego.

Członkowie międzynarodowi


Kategoria zarezerwowana dla termalnych miast i regionów spoza Europy, które mogą dokumentować historyczny związek z europejskim dziedzictwem termalnym.

KRYTERIA

  • Miasto lub region znajduje się w kraju będącym członkiem Rady Europy

  • Miasto lub region winno wykazywać się historią funkcjonowania jako uzdrowisko termalne sięgającą XIX wieku lub wcześniej

  • Miasto lub region musi posiadać na swym terenie aktywne źródło wody używane do kąpieli lub picia w ramach centrum termalnego

  • Miasto lub region musi mieć tradycję wydarzeń kulturalnych powiązanych z infrastrukturą jak: teatry, sale koncertowe, kasyna, wystawy...

  • Miasto lub region oferuje zakwaterowanie wysokiej jakości ze specjalnymi udogodnieniami poświęconymi aktywności termalnej

  • Miasto lub region musi posiadać termalne dziedzictwo architektoniczne, pochodzące przynajmniej z XIX wieku, z budynkami związanymi z balneoterapią i sklasyfikowanymi jako zabytki.

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO STOWARZYSZENIA JUŻ DZIŚ